Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Niedziela 15 grudnia 2019

Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Założenia systemu pomocy społecznej

Podstawowym aktem prawnym, porządkującym zakres i sposób funkcjonowania pomocy społecznej jest ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r  (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) , zgodnie z którą pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Ośrodek realizując zadania samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju zintegrowanego systemu pomocy społecznej w mieście, jest jego podstawową i koordynującą jednostką organizacyjną.
Podstawowym założeniem konstruowania systemu pomocy społecznej, w oparciu o cele strategiczne zawarte w Strategii Polityki Społecznej dla Miasta Rybnika na lata 2009-2015 jest :

 

"Tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia, sprzyjającego rozwojowi społecznemu Rybnika i jego mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu"


Zdefiniowanego wokół obszarów działań:

 • diagnozowania i monitorowania problemów społecznych,
 • rozwoju systemu wparcia na rzecz osób bezrobotnych,
 • rozwoju systemu wparcia na rzecz osób bezdomnych,
 • rozwoju systemu wparcia dla osób uzależnionych,
 • rozwoju systemu wparcia na rzecz osób starszych,
 • rozwoju systemu wparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w tym osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • rozwoju systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz rodzinnej opieki zastępczej,
 • zapewnienie zgodnej ze standardami jakości i sprawności funkcjonowania pomocy społecznej rozwoju systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Wymienione powyżej obszary działań systemu pomocy społecznej w mieście wpisują się w zakres zadań realizowanych przez Ośrodek, które w szczególności obejmują :

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracę socjalną,
 • specjalistyczne szkolenia dla kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka,
 • współtworzenie mieszkalnictwa chronionego, ośrodków dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (dla bezrobotnych, bezdomnych i osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • pobudzanie społecznej aktywności, ukierunkowanej na zaspakajanie własnych potrzeb – od pomocy ku samopomocy,
 • opracowanie i realizację programów zgodnych z celami strategii integracji i polityki społecznej, jak również wdrażanie działań i przygotowywanie projektów umożliwiających wykorzystanie środków finansowych. Funduszy Strukturalnych na zasadach współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w mieście.


Pliki do pobrania


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt