Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Niedziela 15 grudnia 2019

Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Programy Aktywności Lokalnej

CO JEST CELEM  PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Celem realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej programów aktywności lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców dzielnic, w których występuje największe zagęszczenie problemów społecznych. Działania w ramach  Programów Aktywności Lokalnej („Moja dzielnica – moje miejsce” realizowanego od 2009,  „Czas na zmiany” - od 2011 roku oraz realizowanego od 2012 roku „Dzielnica z pomysłem”) służą rozwojowi lokalnemu, który definiowany jest jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców. Pozwala to w dalszej perspektywie osiągnąć zmianę (postęp) kulturalny, społeczny i gospodarczy w danym środowisku lokalnym. Zniweluje to dalsze pogarszanie się sytuacji ludzi zamieszkujących na tym terenie i zmniejszy dziedziczenie przez następne pokolenie negatywnych wzorców zachowania. Spojrzenie na jednostkę w  perspektywie wzajemnej zależności pomiędzy innymi jednostkami należącymi do wielu grup (takich jak rodzina, grupa sąsiedzka, środowisko pracy) oraz danego otoczenia społecznego, oddziaływanie poprzez zmianę całego środowiska,  pozwala na skuteczniejszą zmianę postaw i mentalności jednostek. W programach aktywności lokalnej wykorzystuje się już istniejące zasoby instytucjonalne i organizacyjne, które nie zawsze są w pełni zaangażowane w pracę, bądź współpracę na rzecz społeczności lokalnej.

 

JAKĄ METODĄ PRACUJEMY W PROGRAMACH AKTYWNOŚCI LOKALNEJ?

W ramach programów aktywności lokalnej realizowana jest  metoda organizowania społeczności lokalnej.  Nie jest to nowa metoda pracy socjalnej, jednakże w niewielu Ośrodkach jest realizowana. W celu dostosowania jej do naszych potrzeb, korzystając z naszych wcześniejszych doświadczeń oparliśmy ją na:

 • Budowaniu partnerstwa lokalnego dla realizacji celów społecznych, gdyż razem realizując cele możemy więcej zrobić. Pozwala to na szersze działanie, skierowane do większej liczby odbiorców, bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców oraz pozwala na minimalizowanie kosztów. Nie do przecenienia są także doświadczenia naszych partnerów, którzy często na tę samą sprawę patrzą się z innego punktu widzenia.
 • Odpowiedzi na potrzeby artykułowane przez środowisko, co możliwe jest poprzez stałe konsultacje z mieszkańcami oraz przeprowadzanie badań potrzeb i zasobów środowiska.
 • Budowaniu kapitału społecznego klientów pomocy społecznej w społeczności lokalnej czyli na odbudowaniu ich więzi z innymi ludźmi poprzez uaktywnianie ich społecznie i podejmowanie przez nich roli animatora społecznego, jest to możliwe dzięki innemu podejściu do klienta ośrodka – traktowaniu go jako partnera, który posiada potencjał niezbędny do zmiany swojego środowiska. Animatorzy społeczni wywodzący się z tej grupy pełnią dyżury w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego, zbierają informacje ze środowiska o potrzebach i problemach, pomagają w organizacji zadań, kontaktują się potencjalnymi sponsorami, przedstawicielami władzy i instytucji.
 • Realizowaniu działań na rzecz osiedla przy zaangażowaniu jego mieszkańców, w odpowiedzi na ich potrzeby. Pracownicy służą pomocą doradczą i  organizacyjną, ale działania realizują już sami zainteresowani mieszkańcy.
 • Oparciu działań na wolontariacie, który pozwala na poszerzenie zakresu usług i objęcie wsparciem większej ilości osób w innych, bardziej rozbudowanych formach. Ponadto pozwala to na integrację społeczności lokalnej, współpracę z otoczeniem, a przez to zmianę wizerunku OPS. Wolontariusze współpracują w Ośrodku akcyjnie, przy realizacji zadań środowiskowych, zapewniają pomoc w opiece nad dziećmi i organizują im czas oraz wielu innych zadań. Wolontariat wykorzystywany jest także jako narzędzie pracy z osobami wykluczonymi społecznie, co przynosi większe efekty niż szkolenia motywacyjne, gdyż pozwala zdobyć doświadczenie oraz wiarę w swoje możliwości.

 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PODEJMOWANE W RAMACH PROGRAMÓW?

Działania skierowane do uczestników Programu :

 • uczestnictwo w grupach wsparcia, w ramach których odbywają się także spotkania
  ze specjalistami np. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem, prawnikiem,
 • udział w kursie animatora społecznego,
 • udział w kursie motywacyjnym,
 • zajęcia z zakresu obsługi sprzętu komputerowego,
 • organizacja wolontariatu,
 • terapia poprzez sztukę ( zajęcia z zakresu nauki występów scenicznych),
 • szkolenia zawodowe,
 • kurs prawa jazdy,
 • doradztwo w zakresie tworzenia biznesplanu z wykorzystaniem do własnej działalność gospodarczej i tworzenia spółdzielni socjalnych,
 • wyjazd na pobyt rehabilitacyjno – terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych, którzy skorzystali z rehabilitacji zdrowotnej oraz zajęć integracyjno – uspołeczniających,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia z decoupage.

 

Działania skierowane do mieszkańców dzielnic:

 • Organizacja Punktu Poradnictwa Obywatelskiego oraz Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, gdzie mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług doradcy zawodowego, terapii psychologicznej, rodzinnej, prawnika, logopedy. Dyżury pełnią także animatorzy społeczni ( w ramach wolontariatu) do których mogą zgłaszać się ze swoimi sprawami mieszkańcy.
 • Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne m. in. do Wieliczki, Wrocławia, Krakowa, Ustronia dla uczestników i mieszkańców dzielnicy.
 • Wyjazd do placówek rybnickich udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym, który był działaniem skierowanych nie tylko dla uczestników projektu, ale też i otoczenia osób niepełnosprawnych.
 • Pikniki integracyjne, których celem jest nie tylko integracja ze środowiskiem, ale  także forma pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym na podstawie porozumienia o wolontariacie. Organizowane są przy wsparciu partnerów oraz sponsorów z dzielnicy.  W ramach niego poczęstunek, gry i zabawy, atrakcje dla dzieci i dorosłych. 
 • Seanse filmowe dla mieszkańców dzielnicy zorganizowany w Domu Kultury.
 • Wyjścia do kina zgodnie z potrzebami mieszkańców.
 • Rodzinny Rajd Ścieżką Dydaktyczną, który był współorganizowany przez stowarzyszenie „Korzenie pl”. Celem tych działań jest poznanie swoich korzeni – dzielnicy i jej historii. W dużej mierze z propozycji tej skorzystała młodzież szkolna.
 • Dni Promocji Zdrowia organizowane przy współpracy z partnerami, gdzie każdy zainteresowany mieszkaniec mógł skorzystać z darmowych badań  ciśnienia tętniczego,  poziomu cukru, wydolności mięśnia sercowego, badania palpacyjnego piersi,  komputerowego badania wzroku, badania zawartości toksyn w organizmie, badania wskaźnika BMI, zawartości tłuszczu w organizmie, badania spirometrycznego, EKG, badanie słuchu. Ponadto oferowane były  porady kosmetyczne, bezpłatny makijaż  oraz degustację zdrowej żywności.
 • Organizacja zabaw dla dzieci i młodzieży w wakacje „Letnie Parkowanie”. W każdą środę wakacji byliśmy współorganizatorami zajęć dla dzieci, które nie miały możliwości wyjechać na wakacje. Organizowano zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, dotyczące swojej dzielnicy. Zajęcia współprowadzone przez wolontariuszy.
 • W ramach efektu terapii poprzez sztukę uczestniczki zajęć  dwukrotnie  wystawiły przedstawienie dla dzieci z dzielnicy „Królewna Śnieżka na wesoło”, które kończyło się spotkaniem z Mikołajem. Inicjatywa samych animatorek. Działanie oparte na wolontariacie, które przerosło oczekiwania organizatorów i mieszkańców dzielnicy, w tym dzieci.
 • Wigilijka dla mieszkańców, która odnowiła tradycję spotkań pod Domem Kultury. Wraz z partnerami i wolontariuszami zorganizowano spotkanie dla mieszkańców z poczęstunkiem z dań wigilijnych, życzeniami, zimnymi ogniami i wspólnym strojeniem choinki.
 • Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z dzielnicy, gdzie dwie grupy młodych ludzi uczestniczyły w zajęciach tanecznych.
 • Pokaz taneczny w szkole podstawowej zorganizowany na zakończenie  zajęć tanecznych jako inicjatyw mieszańców. Uczestnikami spotkania były dzieci ze szkoły i rodzice.
 • Organizacja spotkań ze specjalistami dla poszczególnych grup społecznych z dzielnicy:
    •  spotkanie z diabetologiem,
    • spotkanie z psychologiem na temat agresji wśród młodzieży organizowane na potrzebę zgłoszoną przez  pedagoga ze szkolnego
    • spotkanie z mieszkańcami dzielnicy
    • spotkanie z radnymi
    • organizowanie działań w ramach inicjatywy społecznej m.in. upiększanie dzielnic.

 

O zachodzących zmianach świadczy grupa aktywnie działających animatorów społecznych, którzy to z naszą pomocą zmieniają rzeczywistość dzielnic. W Boguszowicach jak i w Niedobczycach działa łącznie siedmiu prężnych animatorów, który współpracują z nami na zasadach partnerskich. Prowadzą dyżury w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego, są rozpoznawalni na dzielnicy, inicjują środowisko lokalne. Na Boguszowicach są w trakcie zakładania własnego stowarzyszenia.

 

 

GDZIE I JAKIE REALIZOWANE SĄ PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ?  


 

ZOBACZ PROGRAMY:


Program Aktywności Lokalnej „Moja dzielnica – Moje miejsce” 


Program Aktywności Lokalnej „Czas na zmiany”


Program Aktywności Lokalnej „Dzielnica z pomysłem”


 

Artykuły

 • Podróż w przeszłość

  26.072013

  Grupa uczestników Programu Aktywności Lokalnej  „Dzielnica z pomysłem” odwiedziła Jura Park w Krasiejowie.  Park nastawiony jest bardziej na edukację niż rozrywkę, uczestnicy wycieczki oprócz zabawy mogli poznać zagadnienia związane z okresem, w którym na ziemi panowały dinozaury.

  Więcej: Podróż w przeszłość
 • Wycieczka do „Parku Marzeń”

  26.072013

  W ramach Programu Aktywności  Lokalnej „Czas na zmiany”  zaproponowaliśmy mieszkańcom dzielnicy Niedobczyce wyjazd do położonego 40 km od Rybnika,  Dream Parku Ochaby.  Chętnych nie brakowało- w efekcie końcowym w „wyprawie” wzięło udział 86 osób, w tym około 50 dzieci.  A atrakcji dla dzieci w Dream Parku nie jest mało.   

  Więcej: Wycieczka do „Parku Marzeń”
 • Dni Promocji Zdrowia

  26.072013

  Grupa uczestników Programu Aktywności Lokalnej  „Dzielnica z pomysłem” odwiedziła Jura Park w Krasiejowie.  Park nastawiony jest bardziej na edukację niż rozrywkę, uczestnicy wycieczki oprócz zabawy mogli poznać zagadnienia związane z okresem, w którym na ziemi panowały dinozaury.

  Więcej: Dni Promocji Zdrowia

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt