Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Środa 11 grudnia 2019

Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Piecza Zastępcza

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25, zajmuje pomieszczenia na parterze:

 

 • pokój 24 - tel. 32 4399 324

          - kierowanie do pieczy zastępczej,

          - wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych,

          - umowy z rodzinami zastępczymi,

          - pomoc osobom usamodzielnianym,

          - porozumienia z powiatami,

 • pokój 22 - tel. 32 4399 322

          - opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej             

 • pokój 21 - tel. 32 4399 321

          - nadzór nad realizacją umów z rodzinami zastępczymi,

 • pokój 20 - tel. 32 4399 320

          - kierownik działu Marta Kulik

               

                              e-mail:  piecza@opsrybnik.pl            

 

 

Dział Pieczy Zastępczej realizuje zadania powiatu określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

 

Podstawowe zadania Działu:     

 • Zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 •  Wypłata świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wypłata wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 • Zawieranie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami pomocowymi oraz z osobami do pomocy oraz nadzór nad realizacją umów.
 • Wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze [na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej] oraz pomoc  dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dziecii młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek  socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy [na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej].
 • Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodzinną pieczę zastępczą.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących zawierania porozumień z powiatami w sprawie przyjęć dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej oraz prowadzenie postępowań w sprawach wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego.
 • Opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i kandydatow do prowadzenia rodzinnych domow dziecka na potrzeby sądów opiekuńczych.
 • Prowadzenie postępowania w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Pełen zakres zadań Działu określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczony w BIP.

 

Zadanie organizowania wsparcia  i szkoleń dla rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia naboru, kwalifikowania i szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka zostało powierzone Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku z siedzibą przy ul. Miejskiej 13 b, tel. 32 42 40 435.

 

Przygotowała:  Marta Kulik


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt