Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Środa 11 grudnia 2019

Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

L.p.

 

Nazwa zbioru danych osobowych

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Data wpisania zbioru danych

 

Data ostatniej aktualizacji

 

 

1

 

POMOC SPOŁECZNA

 

Realizacja założeń ustawy o pomocy społecznej, w tym zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych oraz zadań zleconych, obejmujących w szczególności ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń dla osób zamieszkującym w mieście Rybniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 2

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Realizacja założeń ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 

 

08.12.2017r.

 

 3

 

BAZA DANYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Realizacja założeń ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

08.12.2017r.

 

 4

DLUŻNICY ALIMENTACYJNI I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

 

Realizacja założeń ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

 

 

 

08.12.2017r.

 

 

 

 

 5

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE     FAMILIA

 

Realizacja założeń ustawy o

świadczeniach rodzinnych , w szczególności ustalenie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń dla osób zamieszkującym w mieście Rybnik.

 

 

 

 

 

08.12 2005r.

 

 

 

 

 6

PRZEMOC I ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

08.12.2017r.

 

 

 

7

 

 

 

RODZINA 500 PLUS

 

Realizacja założeń ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności ustalenia nabywania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz przekazywanie i wypłacanie tego świadczenia osobom zamieszkującym teren miasta Rybnika.

 

 

 

 

 

 

08.12.2017r.

 

 

 

 

8

 

ZA ŻYCIEM

 

Realizacja założeń ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, w szczególności ustalenie nabywania uprawnień wynikających z tejże ustawy osobom zamieszkującym na terenie miasta Rybnika.

 

 

 

 

 

08.12.2017r.

 

 

 

 

 

 9

 

PIECZA ZASTĘPCZA

 

 

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

08.12.2017r.

 

 

 10

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

 

08.12.2017r.

 

 

11

 

 

DOPLATY DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Realizacja zadań wynikających z Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 427/XXVII/2016 z dnia 17.11.2016r w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu Duża Rodzina wprowadziła możliwość ubiegania się  tzw. Dużych Rodzin o dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

 

08.12.2017r.

 

 

 

 12

 

MONITORING WIZYJNY

 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego

             08.12.2017r.

 

 13

 KORESPONDENCJA Z ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

08.12.2017r.

 


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt