Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Wtorek 25 czerwca 2019

Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Podstawowe informacje o świadczeniu Dobry Start w pieczy zastępczej

03.072018

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start [Dz. U. 2018, poz. 1061]

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka zamieszkujących na terenie Rybnika (w tym rzz i rdd  zamieszkałych poza terenem miasta Rybnika, w sprawie których Miasto Rybnik podpisało porozumienia z powiatami ich miejsca zamieszkiwania), oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Rybnika składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej, Rybnik, ul. Żużlowa 25, pok. 22.

 

Wnioski i załączniki do wniosków o ustalanie prawa do świadczenia Dobry Start mogą być składane jedynie w formie papierowej (wnioski i załączniki do wniosków dotyczące pieczy zastępczej są wyłączone ze składania drogą elektroniczną).

 

Formularz wniosku oraz formularz załącznika do wniosku udostępnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Dział Pieczy Zastępczej w formie elektronicznej [formularz wniosku do pobrania], [formularz załącznika do pobrania] lub w siedzibie – Dział Pieczy Zastępczej, Rybnik, ul. Żużlowa 25, pok. 22.

 

Wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczenia Dobry start w pieczy zastępczej są przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada br. Świadczenie Dobry start wypłacane przez Dział Pieczy Zastępczej przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych raz w roku na dziecko i osobom uczącym się raz w roku.


Dzieckiem w rozumieniu rozporządzenia jest m. in. dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoba, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pełnoletni wychowanek).

 

Osobą uczącą się w rozumieniu rozporządzenia jest m. in. osoba usamodzielniana.


Świadczenie przysługuje na rzecz dziecka i osoby uczącej się do 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do 24. roku życia.

 

Świadczenie przysługuje gdy dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 

Świadczenie nie przysługuje gdy dziecko lub osoba ucząca się umieszczeni są w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub zakładzie karnym oraz na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Galeria zdjęć

  • Zdjęcie: Podstawowe informacje o świadczeniu Dobry Start w pieczy zastępczej


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt