Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Piątek 18 października 2019

Imieniny: Hanny, Klementyny, Lukasza

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Informacja o stronach partnerstwa projektu pozakonkursowego „Alternatywa”

30.072015

Informacja o stronach partnerstwa projektu pozakonkursowego „Alternatywa”

w ramach projektu systemowego przewidzianego do współfinansowania w ramach
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że zakończył się nabór na partnera projektu pozakonkursowego „Alternatywa” prowadzony zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Na postawie określonych w zapytaniu kryteriów komisja wybrała Stowarzyszenie „17-tkę”
na partnera projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku „Alternatywa” Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne.

„17-tka” jako partner odpowiedzialna będzie za realizację zadania:
„Program Osób Usamodzielnianych” dla 20 osób, a w szczególności:

 1. opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji Programu do osób usamodzielnianych,
 2. stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb przy współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka,
 3. motywowanie do udziału w projekcie oraz informowanie o problemach z uczestnictwem w zajęciach,
 4. stałej współpracy z pracownikiem socjalnym,
 5. realizacji  usług aktywnej integracji zgodnie z przedstawioną koncepcją,
 6. wyboru ścieżki wsparcia reintegracji zawodowej (staży, szkolenia zawodowego, trenera pracy),

wskaźników pomiaru rezultatu - wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej -proporcjonalnie do całości projektu.

 

Po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej, jako lidera partnerstwa w zakresie „Programu dla Osób Usamodzielnianych” zadaniem będzie:

 1. rekrutacja osób usamodzielnianych do projektu
 2. Praca socjalna indywidualna z uczestnikami projektu,
 3. udzielanie pomocy finansowej uczestnikom,
 4. stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym we współpracy
  z partnerem.

Szczegółowy zakres współpracy partnerskiej określa umowa o partnerstwie, która dookreśla wspólną realizację projektu oraz przepływy finansowe pomiędzy partnerami.

Galeria zdjęć

 • Zdjęcie: Informacja o stronach partnerstwa projektu pozakonkursowego „Alternatywa”
 • Zdjęcie: Informacja o stronach partnerstwa projektu pozakonkursowego „Alternatywa”


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt