Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Niedziela 15 grudnia 2019

Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Opiekun Prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.


Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i piekuńczy (Dz. U. z dn.8 kwietnia 2015 r. poz. 583 ze zmianami)

 

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego:


sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.


Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.


Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej,
  • posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • mieć nieposzlakowaną opinię,
  • wyrazić zgodę na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.


Wymagane dokumenty :
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.
3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dodatkowych informacji udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, tel. 32 42 21111 w. 302, 32 439 93 02,

32 423 77 64


Niezbędny jest osobisty kontakt kandydata z Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej.

 

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyjmuje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,

ops@opsrybnik.pol.pl

sekretariat@opsrybnik.pol.pl


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt