Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

by pomagać mieszkańcom miasta

Rybnik. Miasto z ikrą Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Czwartek 23 listopada 2017

Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Z dniem 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych /DZ.U. z dnia 5 czerwca 2014r. poz.755/.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 

1/ w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 

2/ w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)      szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roiku szkolnego,

b)      szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z  

         oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust 4 pkt. 4;

 

3/ bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Informacje o uprawnieniach w ramach gólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz podmiotach uczestniczących w Programie.

 

W celu uzyskania Karty lub wydania jej duplikatu należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku
ul. Żużlowa 25 /pok. nr 9 lub 10/ w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00, wtorek od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00 lub za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Empatia

 

Wnioski można również otrzymać w Punktach Terenowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności :

 

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

6)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

7)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa  w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

 

Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

 

 

Karty wydawane na podstawie przyjętego samorządowego programu „DUŻA  RODZINA” na terenie Miasta Rybnika zachowują ważność.

 

Wszelkie informacje w sprawie Programu Rządowego dla rodzin wielodzietnych, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 32 4399 309, 324399 310 lub 32 4221 111 wew. 309/310

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2017 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt