OPS w Rybniku - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

by pomagać mieszkańcom miasta

Rybnik. Miasto z ikrą Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Wtorek 21 sierpnia 2018

Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 - Podprogram 2017 realizowany jest od września 2017  do czerwca 2018 roku. W ramach programu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie Skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - pracownika Zespołu ds. Bezdomności.W skład paczek żywnościowych w Podprogramie 2017 wchodzą:


 

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 dla Mieszkańców Rybnika biorą udział organizacje partnerskie :


1. Polski Czerwony Krzyż O/Rybnik Rybnik, ul. B.Chrobrego 16

     tel. 32 42 22 563 we współpracy z ZG PCK w Warszawie.


PCK wydaje żywność dla zakwalifikowanych mieszkańców miasta oraz osób bezdomnych, za wyjątkiem klientów z dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare i Kłokocin.


2. Parafia Św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach

    przy ul. Lompy 18  tel. 32 42 205 35 we współpracy z Caritas

    Polska O/Katowice.

 

Parafia wydaje żywność tylko dla mieszkańców dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare i Kłokocin. Żywność wydawana jest w salce od strony wieży kościelnej, na podstawie skierowań, które klienci tut. OPS otrzymują w Punkcie Terenowym Nr 1 w Boguszowicach przy ul. Patriotów 14.

 

O terminach wydawania żywności informujemy na bieżąco w zakładce Informacje dotyczące wydawanej żywności

 

Działania towarzyszące:

 

Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ będą mogły wziąć udział w:

- ciekawych warsztatach kulinarnych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i artykułów spożywczych, warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, 

- warsztatach edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


 O formach i terminach działań towarzyszących, które organizowane będą przez organizacje pozarządowe realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie miasta Rybnika będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka. Informacje te będą jednocześnie dostępne u pracowników socjalnych w siedzibach Punktów Terenowych oraz w siedzibie Zespołu ds. Przeciwdziałania Bezdomności. 

 

Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

 

 W edycji Programu POPŻ na 2016/2017 tut. OPS skierował 3069 osób do odbioru żywności w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku. Do pomocy żywnościowej w Parafii Św. Barbary w Boguszowicach skierowano 937 osób.

 

Aktualnie w Punktach Terenowych rozpoczęliśmy wydawanie skierowań do odbioru żywności w nowej edycji POPŻ FEAD na 2017/2018.


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2018 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt