Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Dodatek wychowawczy 500+ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

by pomagać mieszkańcom miasta

Rybnik. Miasto z ikrą Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Piątek 19 kwietnia 2019

Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Dodatek wychowawczy 500+

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka od 1 kwietnia 2016 roku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18. roku życia.

 

Wypłata dodatku wychowawczego następuje na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zmianami) – inaczej niż  wypłata świadczenia wychowawczego (na rzecz dzieci własnych), która następuje na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

 

Wypłat dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy pobierają świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Rybniku będzie dokonywał ten Ośrodek. Dotyczy to również rodzin zastępczych zawodowych i prowadzący rodzinne domy dziecka zamieszkujących poza Rybnikiem, które na podstawie porozumień między miastem Rybnikiem a powiatami ich miejsca zamieszkania  pobierają świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

Dodatek wychowawczy udziela się na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 roku, prawo do dodatku wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r.

 

Ustalenie i wypłata dodatku wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie  ustawy następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Przyznanie lub odmowa przyznania dodatku wychowawczego następuje w drodze decyzji. Decyzje wydaje upoważniony przez Prezydenta Miasta Rybnika Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

 

Prawo do dodatku wychowawczego będzie ustalane na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmiany w  sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Dodatek wychowawczy będzie przysługiwał od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

 

Dodatek wychowawczy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Dodatek wychowawczy nie przysługuje, gdy rodzina nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym,  oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym,  schronisku dla nieletnich,  zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

 

Wniosek o dodatek wychowawczy


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt